2006
DOI: 10.17986/blm.2006111599
View full text
|
|

Abstract: Ölüm nedenleri ile ilgili kayıtlar, o ülkelerde yaşayan insanların sağlık durumlarını yansıtan en önemli verilerdendir. Bu çalışmada; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde doldurulan T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı defin ruhsatlarında bildirilen ölüm nedenlerinin Uluslararası Hastalık Sınıflaması-10 (ICD-10) ile uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2003-2005 yılları arasında doldurulan defin ruhsatlarındaki toplam 4043 ölüm vakasındaki bilgiler kayıt edildi. Kayıt edilen … Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals