2019
DOI: 10.24898/tandro.2019.47550
View full text | Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Günümüzde, klinik olarak organa sınırlı prostat kanserinin (PCa) cerrahi tedavi seçeneği radikal prostatektomidir (RP). [1] Radikal prostatektomide hedef hastalığın onkolojik eradikasyonunu sağlarken, yaşam kalitesinin devamlılığı için önemli olan kontinans ve erektil fonksiyonları korumaktır. [2] Onlarca yıl açık cerrahi teknik ile RP lokalize PCa'da standart cerrahi tedavi yöntemi olarak kabul edildi. [3] 1991 ABSTRACT OBJECTIVE: We aimed to compare the early postoperative erectile functions of patients who … Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles