volume 4, issue 1, P12-15 1999
DOI: 10.17986/blm.199941343
View full text
|
|
Share
Necmi Çekin, Mete Korkut Gülmen, Ahmet Hilal, Serpil Salaçin

Abstract: ÖZETHekimlerin ihbar yükümlülüğü ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı Türk Ceza Kanununun 530. Maddesi; sağlık çalı şanlarına, muayene ettikleri hastada, onun aleyhine bir ey lem bulgusu saptadıklarında, hasta hakkında takibata yol açmayacaksa, hastanın onayı alınmaksızın adli makamlara bildirim zorunluluğu getirmiştir.Burada önemli sorunlardan biri; hekimin, eylemin kişi aleyhine olup olmadığına ve hastanın bildirim sonunda ta kibata uğrayıp uğramayacağına, nasıl bir değerlendirme ve hekimlik öğretisi ile ka…

expand abstract