1999
DOI: 10.17986/blm.199941343 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ÖZETHekimlerin ihbar yükümlülüğü ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı Türk Ceza Kanununun 530. Maddesi; sağlık çalı şanlarına, muayene ettikleri hastada, onun aleyhine bir ey lem bulgusu saptadıklarında, hasta hakkında takibata yol açmayacaksa, hastanın onayı alınmaksızın adli makamlara bildirim zorunluluğu getirmiştir.Burada önemli sorunlardan biri; hekimin, eylemin kişi aleyhine olup olmadığına ve hastanın bildirim sonunda ta kibata uğrayıp uğramayacağına, nasıl bir değerlendirme ve hekimlik öğretisi ile kar… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals