Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi volume 2019, issue 12, P77-90 2019 DOI: 10.46778/goputeb.466593 View full text
|
|
Share
Esra ÖZAY KÖSE, Meryem KONU

Abstract: Yaşadığımız çağda eğitim bilimleri ve eğitim teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte biyoloji eğitimi kendini yenilemekte ve biyoloji eğitimi ile alakalı birçok çalışma yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmaların bir kısmı bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler olmakla birlikte bir kısmı ise lisansüstü tezlerdir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 1989-2018 yılları arasında biyoloji eğitimi alanında yapılan tez çalışmalarının incelenmesidir. Bu çalışmada, içerik analizi türlerinden betimsel içerik analizi yöntemi ve…

expand abstract