2001
DOI: 10.17986/blm.200161445 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Bu çalışmanın amacı; iskelet kemiklerinden kimlik belirlenmesinde yararlanılmak üzere Türk toplumuna özgü veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Çalışmada Adli Tıp Kurıımu’na gönderilmiş iskelet kemiklerinden yararlanıldı. Femur, tibia, fibula, humerus, radius ve ulna kemiklerinden uluslararası standartlara uygun ölçümler yapıldı. Üst ekstremite kemiklerinden yapılan tüm ölçümler ile alt ekstremite kemiklerine ait femur maksimum uzunluğu, bikondiler femur uzunluğu, femur distal epikon-dil genişliği, … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
1
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals