volume 6, issue 1, P3-7 2001
DOI: 10.17986/blm.200161445
View full text
|
|
Share
Yasemin Günay, Hilmi Özden, Gürsel Çetin

Abstract: Bu çalışmanın amacı; iskelet kemiklerinden kimlik belirlenmesinde yararlanılmak üzere Türk toplumuna özgü veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Çalışmada Adli Tıp Kurıımu’na gönderilmiş iskelet kemiklerinden yararlanıldı. Femur, tibia, fibula, humerus, radius ve ulna kemiklerinden uluslararası standartlara uygun ölçümler yapıldı. Üst ekstremite kemiklerinden yapılan tüm ölçümler ile alt ekstremite kemiklerine ait femur maksimum uzunluğu, bikondiler femur uzunluğu, femur distal epikon-dil genişliği, …

expand abstract