2019
DOI: 10.26559/mersinsbd.404384
View full text
|
|
Share

Abstract: Akut koroner sendromlarda (miyokard infarktüsü, kararsız angina) intrakoroner trombüs görülme oranı yüksektir. Miyokard infaktüsü ile gelen hastalarda intrakoroner trombüs mevcudiyeti güncel müdahale tekniklerine rağmen işlem başarısını düşürmekte ve çeşitli komplikasyonlara neden olmaktadır. Bizim vakamızda 49 yaşında erkek hastada gelişen komplikasyonlar ve yönetimi sunulmuştur. ST elevasyonlu miyokard infarktüsü ile gelen hastanın son ön inen koroner arterde trombüsün aspirasyonu sonrası tüm sol sistemde ya…

Expand abstract