volume 161, issue 4, P950-957 2014
DOI: 10.1016/j.combustflame.2013.09.027
View full text
|
|
Share
Vadim N. Gamezo, Alexei Y. Poludnenko, Elaine S. Oran, Forman A. Williams