volume 4, issue 4 (94), P43-50 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140641
View full text
|
|
Share
Alexander Trunov

Abstract: Поставлено та проаналізовано розв'язок оптимізаційної задачі про мінімум часу руху безпілотного безекіпажного апарату (ББА). Встановлено зв'язок між проекціями векто ру швидкості, як умовою розв'язку задачі про мінімум часу переміщення, запропоновано будувати алгоритм корегуван ня параметрів оптимальної траєкторії. Продемонстровано, якщо на траєкторії обрано як масштаб величину «с» між поперечними похідними від модуля вектора швидкості за двома ортогональними напрямами, а також забезпечено дію сил, які з тим ж…

expand abstract