2018
DOI: 10.31219/osf.io/v9k8g
View full text
Preprint
|
|
Share
Toan Manh Ho

Abstract: Từ những năm 1990, rất nhiều người Việt đã bắt đầu khởi nghiệp và sự cố gắng của họ đóng góp cho nền kinh tế của đất nước. Bài viết đưa ra một vài tổng hơp, đánh giá chung về trách nhiệm xã hội (CSR), sự tiếp nối của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.