volume 7, issue 2, P51-55 2002
DOI: 10.17986/blm.200272475
View full text
|
|
Share
Füsun Yarış, Bülent Savran, İsmail Birincioğlu, Deniz Kartı

Abstract: Çalışmada Trabzon’da kadına yönelik aile içi şiddet olgularının sosyodemografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nce 2000 yılında darp raporu verilen 363 kadından Trabzon’da yaşayan, aile içi şiddete maruz kalmış ve haklarında takipsizlik kararı verilmiş olan 164 kadının savcılık dosyaları incelendi. Olgularm yaş ortalaması 30.9 (10-67), %64.0’ü (n=105) evli, %3.7’si (n=6) okuryazar değil, %58.5’i (n=96) ilkokul mezunu, %62.2’si (n= 102) ev hanımıydı. %89.0’u (n= 146) fiz…

expand abstract