volume 23, issue 1, P65-68 2018
DOI: 10.17986/blm.2017136900
View full text
|
|
Share
Mahmut Şerif Yıldırım, Aysun Balseven Odabaşı, Çetin Köse, Aykut Lale, Ali Rıza Tümer

Abstract: The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) tarafından “sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygunsuz ve etik olmayan bir davranışı sonucunda veya mesleki uygulamalarda yetersiz ve özensiz davranması sonucunda hastanın zarar görmesi” şeklinde tanımlanan “tıbbi malpraktis”, uygulamada kullanımı ile “tıbbi uygulama hatası” kavramı ve bu yönde yapılan değerlendirmeler çoğunlukla hekim ya da sağlık çalışanının uygulamasına yönelik bir değerlendirme olup, değerlendirmenin içeriği sis…

expand abstract