2006
DOI: 10.17986/blm.2006112612
View full text
|
|

Abstract: Anestezinin hatalı uygulanması iddiası ile hekimler ve diğer sağlık personeli aleyhlerine açılan davalarda ciddi bir artış gözlenmektedir. Perioperatif ölümlerle ilgili yapılan retrospektif çalışmalar ölüm nedenlerinin büyük çoğunluğunun kişinin preoperatif hastalığına ve cerrahi girişime bağlı olduğunu göstermektedir. Bununla beraber anestezi uygulamasma bağlı ortaya çıkan istenmeyen durumlarında en büyük sebebini insan hataları oluşturmaktadır. Büyük çoğunluğu önlenebilir anestezi kazalarına bağlı gelişen tı… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
3

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals