volume 30, issue 3, P401-408 2020
DOI: 10.5106/jjshns.30.401
View full text
|
|
Share
Miki Sunagane, Kazuki Yamasaki, Keiichi Koshizuka, Yuji Ohki, Tomohisa Iinuma, Takashi Kinoshita, Takeshi Suzuki, Shuji Yonekura, Toyoyuki Hanazawa