volume 4, issue 4 (94), P27-35 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140686
View full text
|
|
Share
Viktor Boltenkov, Varvara Kuvaieva, Oleg Galchonkov, Alesya Ishchenko

Abstract: Досліджено можливість швидкого обчислення колек тивних експертних оцінок медіанного типу. Незважаючи на широке застосування для розрахунку колективних екс пертних оцінок медіан КеменіСнелла і КукаСейфорда, недостатньо досліджені можливості скорочення часу обчислення медіанного консенсусного ранжирування шля хом застосуванням задачі про призначення і відомих алгоритмів її рішення. На відміну від більшості відомих методів пропонований в статті метод не є наближеним і зберігає вихідну медіанну аксіоматику Кемені.…

expand abstract