2015
|
|

Abstract: Adnotacja. W artykule badano pytania stopnia otwartości systemów w warunkach globalizacji nowoczesnej, współdziałania międzynarodowych relacji ekonomicznych, formowanie wspólnych związków, nieuniknioność przejścia do nowego modelu postępowego rozwoju ekonomii, powstanie w gospodarkach narodowych systemów innowacyjnych, formowanie rynku innowacji, tendencje i problemy modelowania rozwoju rynku ekonomii innowacyjnej, powstanie naukowo-produktywnej aglomeracji i kompleksów, rola klastrów w procesie ekonomicznym.A… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
0
0
0
0
0
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals