volume 12, issue 1, P75-132 2015
DOI: 10.23856/1206
View full text
|
|
Share

Abstract: dotyczy problematyki poczucia sensu życia i samooceny u osób w wieku późnej dorosłości. Przeprowadzono badanie mające na celu uchwycenie związku między poczuciem sensu życia u osób w późnej dorosłości a ich samooceną. Następnie analizowano problem czy taka zmienna jak: miejsce pobytu osób badanych (dom prywatny vs dom pomocy społecznej) jest czynnikiem różnicującym poczucie ich sensu życia i poziom samooceny. W celu odpowiedzi na postawione pytania przeprowadzono badanie za pomocą: Kwestionariusza Postaw Życio…

Expand abstract