volume 12, issue 1, P33-47 2015
DOI: 10.23856/1203
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Streszczenie. Krytyczna analiza doświadczenia zagranicznego, wyświetlenie jego stron pozytywnych, oraz wad, określenie ram jego stosowania w warunkach ekonomii narodowej jest potrzebnym warunkiem do stworzenia adekwatnej strategii rozwoju ekonomicznego Ukrainy. Zdefinowanie kluczowych faktorów rozwoju innowacyjnego, priorytetów, oraz kierunków jego realizacji jest możliwa dzięki zapoznania się z formacją doświadczenia oraz poszerzenia pracy intelektualnej w tych krajach, co obecnie demonstrują wysokie tempo ro…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals