2015
DOI: 10.23856/1203
View full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Streszczenie. Krytyczna analiza doświadczenia zagranicznego, wyświetlenie jego stron pozytywnych, oraz wad, określenie ram jego stosowania w warunkach ekonomii narodowej jest potrzebnym warunkiem do stworzenia adekwatnej strategii rozwoju ekonomicznego Ukrainy. Zdefinowanie kluczowych faktorów rozwoju innowacyjnego, priorytetów, oraz kierunków jego realizacji jest możliwa dzięki zapoznania się z formacją doświadczenia oraz poszerzenia pracy intelektualnej w tych krajach, co obecnie demonstrują wysokie tempo ro… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles