volume 2, issue 7 (92), P11-17 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.125937
View full text
|
|
Share
Serhii Morhun

Abstract: Досліджено вплив конструктивної неоднорідності пера лопаток турбомашин на напруженодеформо ваний стан. Встановлено вплив геометричних пара метрів порожнини пера на величину максимальних динамічних напружень та зони локалізації в охоло джуваних лопатках газових турбін. Визначено меха нізм формування поля динамічних напружень в пері лопатки, спричиненого комплексною дією вібраційно го та теплового навантажень Ключові слова: лопатки турбомашин, геометрич ні параметри пера, тривимірні скінчені елементи, динамічні …

expand abstract