2015
DOI: 10.23856/1207
| View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: gospodarcze publiczne ma duży wpływ na rozwój państwa i przemysłu. To państwo realizuje różne cele społeczne i gospodarcze. By dobrze funkcjonowała gospodarka państwowa, powinna kierować się prawem gospodarczym publicznym. Cele gospodarcze państwa są związane z wielkością produktu krajowego, poziomem zatrudnienia, stabilnością waluty, poziomem cen i równowagą wymiany handlowej z zagranicą. Oddziaływanie państwa na gospodarkę a przy tym na rozwój przemysłu dokonuje się przy pomocy prawa gospodarczego publiczneg… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles