volume 12, issue 1, P133-141 2015
DOI: 10.23856/1207
View full text
|
|
Share
Stanisław Łupiński

Abstract: gospodarcze publiczne ma duży wpływ na rozwój państwa i przemysłu. To państwo realizuje różne cele społeczne i gospodarcze. By dobrze funkcjonowała gospodarka państwowa, powinna kierować się prawem gospodarczym publicznym. Cele gospodarcze państwa są związane z wielkością produktu krajowego, poziomem zatrudnienia, stabilnością waluty, poziomem cen i równowagą wymiany handlowej z zagranicą. Oddziaływanie państwa na gospodarkę a przy tym na rozwój przemysłu dokonuje się przy pomocy prawa gospodarczego publiczneg…

expand abstract