2007
DOI: 10.1007/s12198-007-0001-9
View full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Fear of flying, which is increasingly becoming a unique human factors issue, has many facets, not all of which apply directly to flying itself. Some of these are: heights; enclosed spaces; crowded conditions; sitting in hot, stale air; being required to wait passively; not understanding the reasons for all the strange actions sounds and sensations occurring around; worrying about the dangers of turbulence; being dependant on an unknown pilot's or mechanic's judgment; not feeling in control; and the possibility… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1

Citation Types

0
1
0
3

Year Published

2022
2022
2022
2022

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 5 publications
(4 citation statements)
references
References 0 publications
0
1
0
3
Order By: Relevance
“…Bireysel deneyimler ve bunların seçici algılanması ile beslenen bu kaygı uçuşa yönelik özgül fobiye evrilir ve uçuştan kaçınma ile beslenir (Bor, 2007). Uçuş korkusunun bireyleri daha gergin hale getirip değerlendirme becerilerini etkilemesi nedeniyle bazı yolcuları havada daha gergin ve öfkeli yaptığı yönünde görüşler vardır (Abeyratne, 2008). Bununla beraber her uçuş korkusu olan yolcunun hava öfkesi olayına karışmadığı da bilinmektedir.…”
Section: Uçuş Korkusuunclassified
See 3 more Smart Citations
“…Bireysel deneyimler ve bunların seçici algılanması ile beslenen bu kaygı uçuşa yönelik özgül fobiye evrilir ve uçuştan kaçınma ile beslenir (Bor, 2007). Uçuş korkusunun bireyleri daha gergin hale getirip değerlendirme becerilerini etkilemesi nedeniyle bazı yolcuları havada daha gergin ve öfkeli yaptığı yönünde görüşler vardır (Abeyratne, 2008). Bununla beraber her uçuş korkusu olan yolcunun hava öfkesi olayına karışmadığı da bilinmektedir.…”
Section: Uçuş Korkusuunclassified
“…Bu kavramlar hava öfkesi olaylarına uyarlandığında; talepkâr, sebat etmeyen, tahammülsüz kişilik özellikleri ve dışa vurma yatkınlıkları ile genç yaş ve erkek olma uzak öncüller 681 Nermin TAŞKALE (Akgeyik, 2011;Bor, 2003Bor, , 2007; hizmete yönelik talepler, yolcu ve havacılık sektörü personeli ve yolcular arasında yaşanılan çatışma, yolculuk ve günlük yaşam kaynaklı stres ise yakın öncüller arasında sayılabilir (Anglin ve ark., 2003;Rhoden ve ark., 2008). Sigara, alkol veya madde kullanımı, stres ve uçuş korkusu güdüleyici faktörler arasında sıralanabilir (Abeyratne, 2008;Akgeyik, 2011;Anglin ve ark., 2003;Barron, 2002;Bor, 2007;Cook, 1997;Goldsmid ve ark., 2016;Maurino, 2007;Rhoden ve ark., 2008;Siomkos, 2000). Ayırıcı uyaranlara şirketlerin hava öfkesi olaylarına yönelik prosedürleri ve caydırıcı etmenleri broşürlerle belirgin hale getirerek ortamsal koşulları biçimlendirmesi veya yolcuların hava öfkesi olaylarına karışan yolculara karşı toleranssız veya şirket görevlileri ile işbirlikçi bir tavır sergilemeleri örnek olarak verilebilir (Anglin ve ark., 2003;Barron, 2002;Goldsmid ve ark., 2016).…”
Section: Değerlendirilmesiunclassified
See 2 more Smart Citations