volume 1, issue 8 (85), P50-57 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.91748
View full text
|
|
Share
Micola Pogozhikh, Andrey Pak

Abstract: Обґрунтовано перспективність пошуку «штучних» енерготехнологічних процесів. Розкрито феномен індуко-ваного тепломасообміну. Описано необхідні та достат-ні умови для спостереження даного ефекту. Складено балансні рівняння ефекту індукованого тепломасообміну. Встановлено, що тепловий потік, який розсіюється при даному ефекті за рахунок виносу потоку маси в навко-лишнє середовище, визначається фізичними властивостя-ми рідини, способом заповнення об'єму термостата і кон-струкцією обтюратора Ключові слова: штучний…

expand abstract