volume 34, issue 4, P75-92 2018
DOI: 10.17576/jkmjc-2018-3404-05
View full text
|
|
Share

Abstract: Perbahasan berkaitan dengan al-daruriyyat sangat berkait rapat dengan maqasid shari'ah yang merangkumi urusan dunia dan agama. Ilmu yang amat penting untuk kita dalami yang dengannya dapat kita ketahui sesuatu yang perlu kita utamakan dalam sesuatu urusan. Kepentingan memahami ilmu aldaruriyyat sama seperti memahami ilmu maqasid. Ilmu ini amat dititikberatkan oleh Sarjana Islam Kontemporari dalam perbahasan mereka. Beberapa isu yang melibatkan penjelasan mengenai teori aldaruriyyat akan diaplikasikan yang mana…

Expand abstract