volume 35, issue 4, P337-352 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3504-21
View full text
|
|
Share

Abstract: Media sosial dan teknologi yang berkembang pada hari ini memberikan pengaruh yang besar kepada pembangunan diri golongan kanak-kanak mahupun golongan remaja. Golongan remaja lebih gemar menghabiskan masa dengan mengakses internet, bermain permainan video dan telefon pintar berbanding berinteraksi dengan keluarga terutamanya ibu dan bapa. Hal yang demikian boleh menyebabkan kualiti komunikasi golongan remaja dengan ibu bapa mereka menjadi semakin rendah. Isu ini turut diakui oleh kebanyakan kajian lepas yang be…

Expand abstract