volume 22, issue 3, P163-171 2017
DOI: 10.17986/blm.2017332733
View full text
|
|
Share
Behice Şeyda Türedi

Abstract: ÖzetAmaç: Adli bilimler alanında tek yumurta ikizleri ile ilgili dikkat çeken konulardan biri el yazılarıdır.Bu araştırmada; tek yumurta ikizlerinin el yazılarının ne derece benzerliklerinin olduğunun tespit edilmesi, genetik benzerliklerin etkisinin adli belge inceleme açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda; "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" gönüllü yetişkin 100 ikize yazdırılmıştır. Yazılardaki "a, b, d, g, m, r, ş, u, v, y, z" harfler büyüteç ve cetvel yardımıyla incelenmişt…

expand abstract