Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

1
74
0
7

Year Published

2012
2012
2015
2015

Publication Types

Select...
2
1

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 79 publications
(82 citation statements)
references
References 17 publications
(20 reference statements)
1
74
0
7
Order By: Relevance
“…The challenge is to introduce the students at the first year level to these skills in a natural group environment. The students can continue throughout their degree with mounting confidence and articulation to match their emergent IT skills through this early introduction of a team culture and initiation of basic interpersonal skills (Chan, 2011).…”
Section: Motivationsmentioning
confidence: 99%
See 1 more Smart Citation
“…The challenge is to introduce the students at the first year level to these skills in a natural group environment. The students can continue throughout their degree with mounting confidence and articulation to match their emergent IT skills through this early introduction of a team culture and initiation of basic interpersonal skills (Chan, 2011).…”
Section: Motivationsmentioning
confidence: 99%
“…The final issue is how to teach and how to give students experiences with "soft skills" in an IT degree. These skills are extremely important for IT professionals, but are often overlooked within the curriculum design and implementation (Chan, 2011).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Soft skills increase the employability of graduates who can demonstrate effective communication skills with clients and colleagues (McMurtrey, Downey, Zeltmann, & Friedman, 2008). Some researchers contend that these skills are often overlooked within the tertiary level curriculum, particularly with the recent shift towards online delivery (Ahmed, Capretz, Bouktif, & Campbell, 2012;Chan, 2011).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Det handlar alltså om de kommunikativa färdigheter man använder sig av för att presentera och förmedla ett budskap skriftligt eller muntligt. Vikten av kommunikativa färdigheter i naturvetenskap och av att utveckla dem i skolan har belysts i en hel del forskning (Chan, 2011;Kishbaugh, Cessna, Jeanne Horst, Leaman, Flanagan, Graber Neufeld, & Siderhurst, 2012).…”
Section: Att Kommunicera Naturvetenskaplig Kunskapunclassified
“…Trots att argumentation som verksamhet anses som viktig, framför allt av demokratiska skäl, förekommer den relativt sällan i klassrummet (Chan, 2011). Det har visat sig i studier att lärares kunskaper om argumenterande arbetssätt är svaga och att argumentation i undervisning sällan förekommer (Simon, Erduran, & Osborne, 2006).…”
Section: Argumentationunclassified