2019
DOI: 10.26559/mersinsbd.474682
View full text
|
|
Share

Abstract: Bu derlemede, tarihsel bir yaklaşımla, talidomit kullanan gebelerin fokomelili bebeklerinin doğumu sonrasında yaşananlar değerlendirilerek, bu facianın sistematik farmakovijilans etkinliklerinin gelişimine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, ilgili anahtar kelimeleri içeren PubMed taraması yapılarak çalışmamızın amacı ile uyumlu bilimsel makaleler ve tarihsel bilgileri içeren derlemeler çalışmamıza dahil edilmiştir. Bulgularımız teratojenisite, ilaç güvenliliği ile ilgili etik ve yasal düzenlemeler, ilaçların g…

Expand abstract