Work and Wellbeing in the Nordic Countries 2018
DOI: 10.4324/9781351169967-14
View full text |Buy / Rent full text
|
Sign up to set email alerts
|
Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2020
2020
2020
2020

Publication Types

Select...
1

Relationship

1
0

Authors

Journals

citations
Cited by 4 publications
references
References 0 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Eitt relativt synleg asymmetrisk inkluderingstiltak er hjelparar i velferdsstaten som medverkar til inkluderinga i tilretteleggings-eller coacheroller ute på den enkelte arbeidsplassen slik blant anna tilnaermingar som Supported Employment argumenterer for (Frøyland, Andreassen & Innvaer, 2018), og som det ofte påpeika behovet for tett individuell oppfølging av utsette ungdommar også kan vera argument for (Andersson, 2011;Frøyland Maximova-Mentzoni, & Fossestøl, 2016;Xie mfl., 2014;Aasen mfl., 2010). Slike tenkesett er funderte i eit «support-side»-perspektiv som legg vekt på rolla til ulike hjelpetenester og støttesystem som sentrale og til dels avgjerande faktorar for å få til inkludering av utsette grupper (Frøyland, Schafft, & Spjelkavik, 2019). Tilnaermingar som byggjer på dette synet tillegg dermed instansar som Nav og andre inkluderingsaktørar sentrale roller som «matchmakers» mellom dei arbeidslause individa og arbeidsplassane (Ingold & Valizade, 2017).…”
Section: )unclassified
“…Eitt relativt synleg asymmetrisk inkluderingstiltak er hjelparar i velferdsstaten som medverkar til inkluderinga i tilretteleggings-eller coacheroller ute på den enkelte arbeidsplassen slik blant anna tilnaermingar som Supported Employment argumenterer for (Frøyland, Andreassen & Innvaer, 2018), og som det ofte påpeika behovet for tett individuell oppfølging av utsette ungdommar også kan vera argument for (Andersson, 2011;Frøyland Maximova-Mentzoni, & Fossestøl, 2016;Xie mfl., 2014;Aasen mfl., 2010). Slike tenkesett er funderte i eit «support-side»-perspektiv som legg vekt på rolla til ulike hjelpetenester og støttesystem som sentrale og til dels avgjerande faktorar for å få til inkludering av utsette grupper (Frøyland, Schafft, & Spjelkavik, 2019). Tilnaermingar som byggjer på dette synet tillegg dermed instansar som Nav og andre inkluderingsaktørar sentrale roller som «matchmakers» mellom dei arbeidslause individa og arbeidsplassane (Ingold & Valizade, 2017).…”
Section: )unclassified