2019
DOI: 10.31219/osf.io/vmtny
View full text
Preprint
|
|
Share
Nguyen Minh Sang, Nguyen Thi Thuy Trang

Abstract: Tác động của thu nhập ngoài lãi đến rủi ro và khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam