volume 1, issue 2 (91), P37-47 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.119646
View full text
|
|
Share
Vladimir Morkun, Natalia Morkun, Vitaliy Tron, Svitlana Hryshchenko

Abstract: Для керування процесами збагачувального виробництва в умовах зміни параметрів технологічних агрегатів, як об'єктів керування, досліджено можливість застосування робастних регуляторів. Встановлено, що за показниками номінальної і робастної якості керування доцільним є застосування робастного µ-регулятора, для зниження порядку якого виконано апроксимація з застосуванням Ганкелевої норми Ключові слова: робастний регулятор, автоматизоване керування, збагачення руди, субоптимальний регулятор, частотні характеристик…

expand abstract