volume 3, issue 6 (93), P26-32 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.132057
View full text
|
|
Share
Maria Pasichnyk, Elena Kucher, Lyudmila Hyrlya

Abstract: Представленi дослiдження з синтезу наночастинок магнетиту. Утворенi дисперсiї дослiдженi спектрофотометричним методом. Проаналiзованi спектри оптичного поглинання дисперсiй наномагнетиту за допомогою теорiї плазмонних коливань. Синтез наночастинок здiйснювали у водному розчинi та з використанням в якостi дисперсного середовища 3,5 % полiвiнiлпiрролiдону. Спiввiдношення солей феруму (III)/(II) становило 1,5:1. Пiдiбранi робочi концентрацiї реагуючих речовин, у результатi чого утворюються стiйкi дисперсiї наноча…

expand abstract