volume 5, issue 2, P70-75 2000
DOI: 10.17986/blm.200052412
View full text
|
|
Share
Gamze Akyüz, Fatma Yücel Beyaztaş, Nesim Kuğu, Enver Analan, Orhan Doğan

Abstract: The evalu atio n o f so cio d em o g ra p h ic and c lin ic a l featu res o f c h ild r e n and a d o lescen ts se n t for th e ex a m in a tio n w ith th e claim o f co m m ittin g crim e Gamze AK YÜZ*, Fatma YÜCEL BEYAZLAŞ**, N esim KUĞU*, Enver ANALAN***, Orhan DOĞAN****. A kyüz G, Beyazlaş FY, Kuğu N, Anaları E, Doğan O. Suç ÖZETBu çalışmada farik ve mümeyyizlik muayenesi için gön derilen olguların sosyodemografik özellikleri ile işledikleri iddia olunan suça ilişkin bazı klinik faktörlerin saptanması …

expand abstract