2017
DOI: 10.17986/blm.2017227924
View full text
|
|

Abstract: GirişBipolar bozukluk (BB); duygudurum bozuklukları grubunda yer alan, depresif, manik ya da hipomanik epizotlar ile seyreden, tekrarlayıcı karakterde bir hastalıktır. Duygudurum bozuklukları; bireyin hayatını sınır-landıran, psikososyal işlevselliğine ve çevresiyle olan ilişkisine zarar veren hastalıklardır (1). BB, neredeyse tüm toplumlarda yaklaşık olarak %1 oranında görül-mektedir. Erkek ve kadın cinsiyet için BB'un görülme oranı eşit olarak kabul edilmektedir (2). Hayat boyu medikal tedavi gerektiren BB'… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals