volume 4, issue 11 (94), P15-20 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140126
View full text
|
|
Share
Grygoriy Deynychenko, Vasyl Guzenko, Dmytro Dmytrevskyi, Vitalii Chervonyi, Tatiana Kolisnichenko, Oleksandr Omelchenko, Olga Melnik, Olga Simakova, Radion Nykyforov

Abstract: in a restaurant economy that hotel and restaurant business****