1995
DOI: 10.2210/pdb1rcf/pdb
View full text
|
|
Share
B. Burkhart, B. Ramakrishnan, H. Yan, R. Reedstrom, J. Markley, N. Straus, M. Sundaralingam