volume 1, issue 9 (85), P34-44 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.92686
View full text
|
|
Share
Tatyana Aleksandrova, Artyom Lazarenko

Abstract: Розглядається вибір структури і чисельних зна-чень варійованих параметрів електронного блоку керування всережимного регулятора паливопода-вання транспортного дизеля з нерегульованим тур-бонаддувом. Обрані значення варійованих пара-метрів забезпечують високу точність підтримки необхідного значення кутової швидкості обертання колінчастого валу дизеля. Обрана структура елек-тронного блоку керування забезпечує властивість інваріантності замкненої системи паливоподаван-ня до зовнішніх навантажень, що діють на колі…

expand abstract