2018
DOI: 10.26559/mersinsbd.396570 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Amaç: Göğüs ağrısı, koroner arter hastalıklarının (KAH) en sık semptomudur. Bununla birlikte koroner arter hastalığı dışında göğüs ağrısına sebep olabilen birçok neden bulunmaktadır. Göğüs ağrısı ayırıcı tanısının yapılmasında elektrokardiyografinin (EKG) oldukça önemli bir yeri vardır. Fragmante QRS (fQRS) ventrikül depolarizasyonunun sonucu olarak EKG de QRS kompleksinde çentiklenme olmasıdır. Bizim çalışmamızın amacı göğüs ağrısı ile polikliniğe başvuran hastalarda fQRS varlığı ile koroner arterlerde ciddi … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
1
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals