J. Clin. Lab. Anal. volume 29, issue 2, P162-168 2014 DOI: 10.1002/jcla.21745 View full text
|
|
Share
Lianshu Han, Feng Han, Jun Ye, Wenjuan Qiu, Huiwen Zhang, Xiaolan Gao, Yu Wang, Wenjun Ji, Xuefan Gu

Abstract: In China, HPA, citrin deficiency, MMA, and MADD are the most common inherited disorders, particularly in newborns/infants.