1997
DOI: 10.17986/blm.199721195
View full text
|
|

Abstract: Ülkemizde adli otopsi demografik çalışmaları çoğunlukla Adli Tıp Kurumu ve bağlı kuruluşlarda gerçekleştirilen incelemeler üzerinde yapılmaktadır. Bu çalışmada, il merkezinde yapılan tüm otopsilerin yer aldığı adliye arşivinde bulunan otopsi kayıtları incelenerek, saptanan demografik veriler, yayınlanan çalışmaların verileri ile karşılaştırıldı. Ayrıca hangi hekimlerin ölü muayenesi ve otopside ne sıklıkta yer aldıkları değerlendirildi. Belirtilen süreçte Sivas’ta toplam 760 otopsi ve ölü muayenesi yapılmıştır… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals