2019
DOI: 10.17986/blm.2019250175 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Madde ile Kolaylaştırılmış Cinsel Saldırı (MKCS), mağdur alkol ve/veya herhangi başka psikoaktif madde etkisindeyken veya sedasyon ve hipnotik etkisi bulunan başka psikoaktif maddeler aracılığıyla mağdurun faile karşı koyamaz duruma geldiğinde yönlendirdiği cinsel saldırı türüdür. MKCS, cinsel saldırının doğası gereği mağdurun bilincini kazandıktan sonra durumu bildirmesinden ötürü titiz bir çalışmayı gerektirir. Bu çalışmanın amacı maddeyle kolaylaştırılmış cinsel saldırının faili konumunda bulunan bire… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
2
0
0
0
2

Year Published

2021
2021
2021
2021

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

0
0
0
2
Order By: Relevance
“…Madde ile kolaylaştırılmış cinsel saldırı gerçekleştiren(MKCS) failler iletişim becerileri yüksek ve sosyal bireyler olarak tanınmaktadır (Hazelwood ve Burgess, 2016). Bu kişiler davranışlarının suç olduğunu bilmekte, fakat bunu kendi değerlerine göre yanlış olarak değerlendirmemektedir (Fırat ve Erk, 2019). Bir çalışmada madde ile kolaylaştırılmış cinsel saldırıya uğramış ya da bu olaya tanık olan kadınlar, faillerin cinsellik ya da cinsel saldırı amacıyla içeceklere madde karıştırdığını düşünürken erkekler faillerin eğlence amaçlı bu davranışı gerçekleştirdiğini öne sürmektedir (Swan, Lasky, Fisher, Bonsu, Schramm ve Williams, 2017).…”
Section: Alkol Ve Kolaylaştırıcı Maddelerunclassified
See 1 more Smart Citation
Create an account to read the remaining citation statements from this report. You will also get access to:
  • Search over 1b+ citation statments to see what is being said about any topic in the research literature
  • Advanced Search to find publications that support or contrast your research
  • Citation reports and visualizations to easily see what publications are saying about each other
  • Browser extension to see Smart Citations wherever you read research
  • Dashboards to evaluate and keep track of groups of publications
  • Alerts to stay on top of citations as they happen
  • Automated reference checks to make sure you are citing reliable research in your manuscripts
  • 14 day free preview of our premium features.

Trusted by researchers and organizations around the world

Over 100,000 students researchers, and industry experts at use scite

See what students are saying

rupbmjkragerfmgwileyiopcupepmcmbcthiemesagefrontiersapsiucrarxivemeralduhksmucshluniversity-of-gavle
“…Madde ile kolaylaştırılmış cinsel saldırı gerçekleştiren(MKCS) failler iletişim becerileri yüksek ve sosyal bireyler olarak tanınmaktadır (Hazelwood ve Burgess, 2016). Bu kişiler davranışlarının suç olduğunu bilmekte, fakat bunu kendi değerlerine göre yanlış olarak değerlendirmemektedir (Fırat ve Erk, 2019). Bir çalışmada madde ile kolaylaştırılmış cinsel saldırıya uğramış ya da bu olaya tanık olan kadınlar, faillerin cinsellik ya da cinsel saldırı amacıyla içeceklere madde karıştırdığını düşünürken erkekler faillerin eğlence amaçlı bu davranışı gerçekleştirdiğini öne sürmektedir (Swan, Lasky, Fisher, Bonsu, Schramm ve Williams, 2017).…”
Section: Alkol Ve Kolaylaştırıcı Maddelerunclassified
“…Ülkemizde modern anlamda Cinsel Saldırı Kriz Merkezlerinin yeterli sayıda ve nitelikte olmayışı cinsel saldırı olgularında saldırıya uğrayanlar için gerekli hatta hayati olan tıbbi, psiko-sosyal ve hukuki desteğin sağlanmasına engel teşkil etmektedir. MKCS gibi cinsel saldırı türlerine ve bunların sonuçlarına dikkat çekilmeli, gerekli merkezler ve bilinçlendirme kampanyaları ile bu konular gündemde tutulmalıdır (Fırat ve Erk, 2019).…”
Section: Alkol Ve Kolaylaştırıcı Maddelerunclassified