American Journal of Gastroenterology 2005 DOI: 10.14309/00000434-200509001-00805 View full text
|
|
Share
Nagamu Inoue, Shigeo Yoshizawa, Katsuyoshi Matsuoka, Hiromasa Takaishi, Haruhiko Ogata, Yasushi Iwao, Makio Mukai, Tomonobu Fujita, Yutaka Kawakami, Toshifumi Hibi