volume 1, issue 2, P1-12,107-136 1930
DOI: 10.5025/hansen1930.1.2_1
View full text
|
|
Share

Abstract: DeI Wassermann-kaj Murata-reakcio ce lepro Ehzameninte 70 serojn de tuber-kaj 27 de nervlepruloj, kiuj ciuj havas nenian simptomon de sifiliso nek gian anamnezon, mi kaj Tamiya ricevis la rezultatojn montratajn en la tabeloj I kaj II. *Rimarko . Por kompari la rezultatojn de ciuj reakcioj, estas nepre necese, elekti nur tiujn serojn, kiuj estis ekzamenataj samtempe per ciuj reakcioj kaj devas esti tute liberaj de sifiliso almenau lau la protokolo en la raporto publikita de la Ligo de Nacioj. Nur 193 povas ple…

expand abstract