volume 5, issue 8 (95), P33-40 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.142061
View full text
|
|
Share
Larisa Morozyuk, Bohdan Hrudka, Olena Yuzhakova

Abstract: Компресорні тепловикористальні холодильні машини, які працюють за циклом ЧистяковаПлотнікова, спожи вають утилізоване скидне тепло енергетичних устано вок як первинну енергію для виробництва холоду різного температурного потенціалу, чим забезпечують економію паливноенергетичних ресурсів. Розвиток та удосконален ня машин пов'язано з використанням нових робочих речо вин. В роботі запропоновано спосіб вибору робочих речовин для машини з агрегатом «турбінакомпресор» на заса дах таких фундаментальних характеристик,…

expand abstract