2008
DOI: 10.1001/archderm.144.11.1524
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Scarring Alopecia Associated With Use of the Epidermal Growth Factor Receptor Inhibitor Gefitinib

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
4
1

Citation Types

0
13
1
6

Year Published

2009
2009
2017
2017

Publication Types

Select...
3
2
1

Relationship

0
6

Authors

Journals

citations
Cited by 35 publications
(20 citation statements)
references
References 4 publications
0
13
1
6
Order By: Relevance
“…papulopustules and/or paronychia, regulatory abnormalities of hair growth, itching, dryness due to EGFRI) [2]. Zaburzenia wzrostu włosów w postaci łysienia niebliznowaciejącego, trichomegalii, zmiany struktury włosów na kręcone lub falowane są spotykane stosunkowo czę-sto u pacjentów leczonych EGFRI, natomiast w medycznej bazie danych PubMed istnieje jedynie jeden opis przypadku łysienia bliznowaciejącego u pacjenta leczonego gefitynibem [3] i dwa opisy -u pacjentów leczonych erlotynibem [4,5].…”
Section: Wprowadzenieunclassified
See 4 more Smart Citations
“…papulopustules and/or paronychia, regulatory abnormalities of hair growth, itching, dryness due to EGFRI) [2]. Zaburzenia wzrostu włosów w postaci łysienia niebliznowaciejącego, trichomegalii, zmiany struktury włosów na kręcone lub falowane są spotykane stosunkowo czę-sto u pacjentów leczonych EGFRI, natomiast w medycznej bazie danych PubMed istnieje jedynie jeden opis przypadku łysienia bliznowaciejącego u pacjenta leczonego gefitynibem [3] i dwa opisy -u pacjentów leczonych erlotynibem [4,5].…”
Section: Wprowadzenieunclassified
“…epidermal growth factor receptor -EGFR) jest glikoproteiną transbłonową o masie cząsteczkowej 170 kD i należy do rodziny receptorów o aktywności kinazy tyrozynowej. Ulega ekspresji w tkankach nabłonko-wych i mieszkach włosowych, odpowiada za proliferację oraz różnicowanie naskórka, a także wzrost włosów [3]. Nadekspresja EGFR w guzach litych może się przyczyniać do wzrostu guza, proliferacji komórek, apoptozy, angiogenezy i zdolności do tworzenia przerzutów [6] -stąd duże zainteresowanie onkologów lekami blokującymi czynność receptora.…”
Section: Opis Przypadkuunclassified
See 3 more Smart Citations