2016
DOI: 10.17986/blm.2016220394 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ÖzetAmaç: Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine zehirlenme nedeniyle getirilen erken çocukluk yaş grubundaki (1-4 yaş) olguların değerlendirilmesi ve elde edilen bulguların koruyucu önlemlerin alınmasında yol gösterici olması amacıyla yapılmıştır. Sonuç: Erken çocukluk yaş grubunda ev içinde meydana gelebilecek zehirlenmelere karşı ebeveynlere ya da çocuğa bakım verenlere yönelik yapılacak eğitim çalışmaları oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra hastaların zehire daha kısa … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
1
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals