volume 35, issue 4, P440-454 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3504-27
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Pasca-Islamism adalah satu proses Islamisasi baru sama ada secara projek mahupun situasi halus yang berlaku di seluruh dunia. Ianya berlaku kesan globalisasi media. Walaupun perbincangannya bermula dengan isu sosio-politik dan empayar intelektual, kini pasca-Islamisme menjadi asas kepada sarwajagat muslim terutama yang berinteraksi dengan sistem dan nilai barat. Dalam konteks Indonesia yang mempunyai majoriti penduduk Islam dan mengamalkan politik demokrasi, ciri pasca-Islamism adalah sesuatu yang menarik untu…

Expand abstract