volume 4, issue 11 (94), P69-78 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140333
View full text
|
|
Share
Olena Bilyk, Yulia Bondarenko, Mykola Desyk, Anatoliy Sokolenko, Volodymyr Kovbasa, Vоlоdymyr Bondar

Abstract: Для людей похилого віку дієтологи рекомендують споживати хлібобулочні вироби вчорашнього випі кання та збагачені мінеральними речовинам. Тому актуальною проблемою хлібопекарської промисло вості є подовження свіжості хлібобулочних виробів геродієтичного призначення. Для вирішення постав леної задачі рекомендовано використовувати харчові добавки та інгредієнти зі статусом GRAS і комплекс ні хлібопекарські поліпшувачі. Для подовження сві жості булочних виробів розроблено комплексний хлі бопекарський поліпшувач «М…

expand abstract