volume 4, issue 7 (94), P61-66 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.139583
View full text
|
|
Share
Dmytro Kostiuk, Denis Kolesnikov, Serhiy Stas, Oleh Yakhno

Abstract: Дослiджуються процеси в замкненому об'ємi шестеренного насоса, який утворюється внаслiдок особливостей геометрiї евольвентного зачеплення, якi властивi насосам даного типу. В рiдинi, що знаходиться в замкненому об'ємi, при обертаннi шестерень виникає ряд складних гiдродинамiчних процесiв. Внаслiдок змiни величини замкненого об'єму вiдбувається компресiя рiдини, а також розрiдження. При зниженнi тиску в рiдинi нижче рiвня тиску насиченої пари в нiй виникає кавiтацiя. Крiм того, внаслiдок обертання шестерень вин…

expand abstract