volume 2, issue 8 (92), P20-24 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.125697
View full text
|
|
Share
Ekaterina Doroshenko, Yuriy Tereshchenko, Ivan Lastivka, Inna Kudzinovs'ka

Abstract: Представлено порівняльну оцінку напір них характеристик і рівня втрат повного тиску дозвукових робочих коліс осьового ком пресора з однорядними і еквівалентними дво рядними лопатковими вінцями. Отримано аероакустичні характеристики дозвукових дворядних робочих коліс. Рівень звукового тиску дозвукових дворядних робочих коліс нижче, ніж рівень звукового тиску одноряд них робочих коліс на 0,5…3,2 дБ при густо ті лопаткових вінців на середньому радіу сі 1…2,5 Ключові слова: аероакустичні характе ристики, дворядне …

expand abstract