2015
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Jeśli prawdą jest, że przedstawienie sylwetki religijnej człowieka nie jest sprawą prostą, gdyż dotyka się w niej sfery sacrum, to przedstawienie religijności Marszałka Piłsudskiego staje sił jeszcze bardziej skomplikowane z racji Jego osobowości i okoliczności życia. W odniesieniu do pierwszego uwarunkowania trzeba zaznaczyć, że Marszałek był człowiekiem skrytym, zdystansowanym od innych, chmurnym i niedostępnym, przenikliwym i fascynującym się pasją czynu. Na drugą okoliczność składały się Jego działalność w… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles