volume 90, issue 2, P135-149 2018
DOI: 10.23855/preslia.2018.135
View full text
|
|
Share
Joanna Zalewska-Gałosz, Zdeněk Kaplan, Dagmara Kwolek

Abstract: Identita Potamogeton ×nerviger rozluštěna dvě století od jeho objevu Joanna Z a l e w s k a-G a ł o s z 1 , Zdeněk K a p l a n 2,3 & Dagmara K w o l e k 1